O PLESNEM KLUBU LUKEC

Plesni klub Lukec je nepridobitno športno društvo, ki združuje svoje člane z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja plesne dejavnosti ter aktivnega soustvarjanja ter razvoja slovenskega družabnega in tekmovalnega plesa. Klub je vpisan v register društev, ki delujejo v javnem interesu. PK Lukec je bil ustanovljen leta 1990 in nudi široko paleto plesnega izobraževanja ter uživa velik ugled v Posavskem in širšem okolju, prav tako pa tudi v Sloveniji in svetu, saj uspehi naših plesalcev govorijo o kvalitetnem delu z mladimi. Vzgajamo otroke že od 3. leta starosti v tako imenovanem plesnem vrtcu, nadaljujemo z izobraževanjem osnovnošolcev, srednješolcev in tudi odraslih. Ples je sestavni del življenja slehernega človeka. Pomemben je za kvalitetno in izpopolnjeno družabno življenje. Trudimo se, da približamo lepote plesa vsem, ki si to želijo in vedo kako pomemben je ples v življenju vsakega posameznika.

 

VELIKA PLESNA DRUŽINA 

Plesni klub Lukec iz leta v leto povečuje število svojih članov in je danes eno največjih športnih društev v Posavju. Trenutno je v klubu aktivnih 230 članov, ki obiskujejo treninge v Krškem in od tega je kar 3/4 mladoletnih otrok. Poleg tega pa plesne programe na vrtcih in osnovnih šolah po Posavju obiskuje še okoli 150 otrok. Klub bo v letu 2016 imel registriranih 47 tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi – Plesni zvezi Slovenije, ki tekmujejo v standardnih in latinsko-ameriških plesih ter v modernih tekmovalnih plesih. Med njimi so tudi štirje plesalci s statusom kategoriziranega športnika Olimpijskega komiteja Slovenije. Od tega imata dva člana kategorizacijo mednarodnega razreda (Luka Vodlan in Brina Lukež), član Sebastijan Vodlan ima kategorizacijo državnega razreda, plesalka Sara Jurkas Omerzo pa kategorizacijo mladinskega razreda. V klubu imamo 7 strokovnih delavcev, ki redno skrbijo za izobraževanje in pridobivajo nazive strokovnih delavcev v športu.

 

 

POSLANSTVO 

V prvi vrsti je naše poslanstvo, da omogočamo mladoletnim otrokom kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa. Naši trenerji in učitelji v procesu treninga in poučevanja poudarjajo predvsem vrednote spoštovanja in odgovornosti. Vse tiste, ki se udeležujejo tekmovanj na državni in mednarodni ravni, pa vzgajamo v zdravem športnem duhu. 

 

ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN TEKMOVANJ 

Od samega začetka je klub uspešno organiziral in izvedel že ogromno število prireditev in tekmovanj. Vsako leto sta tradicionalni dve zaključni plesni produkciji in sicer junija in decembra, ko na odru zaplešejo vsi člani kluba. Poleg tega je klub organizator mednarodnega plesnega festivala Master Dance Festivala LUKEC OPEN v modernih tekmovalnih plesnih. V vseh teh letih se člani kluba trudimo organizacijo tekmovanj čim bolje izvesti v zadovoljstvo vseh prisotnih, predvsem pa v zadovoljstvo tekmovalcev in njihovih staršev ter sponzorjev, ki klub spremljajo že od samega začetka njegovega delovanja. 

 

USPEHI 

Plesalci Plesnega kluba Lukec so že vrsto let v državnem, evropskem in svetovnem vrhu predvsem v naši paradni plesni disciplini in to je step. V letu 2015 so članski step plesalci našega kluba postali EVROPSKI in SVETOVNI PRVAKI V STEPU med malimi skupinami. Za dosego omenjenega uspeha je celoten strokovni tim kluba delal več let in je bilo potrebno veliko odrekanj in tudi finančnih sredstev. Veseli pa tudi dejstvo, da so plesalci Lukca vsako leto bolj uspešni tudi v vse bolj popularnem hip hopu, saj je v letu 2015 članska mala skupina v street showu osvojila odlično 6. mesto na svetu. 

 

RAZVOJ PK LUKEC

Začetki plesne dejavnosti v Krškem in širši okolici segajo v leto 1982, ko je bila na Senovem ustanovljena folklorna skupina, ki jo je strokovno vodil g. Dušan Vodlan, takrat še aktivni plesalec pri celjski folklorni skupini ŽPD France Prešeren. Ob tem je bilo že takrat organizi­rano tudi poučevanje folklornih plesov na osnovnih šolah, ker pa je predvsem mlajšo genera­cijo bolj zanimal družabni ples, so se takratni nosilci plesne dejavnosti na te želje odzvali ter ponudili tečaje družabnih plesov za osnovnošolce, mladino in odrasle. Seveda je vzporedno potekalo tudi izobraževanje samih izvajalcev, saj sicer ne bi bili sposobni slediti svetovnim trendom v plesni dejavnosti. To je bil čas uspešne plesne skupine LUNA, pa tudi zametkov plesnega vrtca za najmlajše, ki je zaživel leta 1987 

 

Leta 1991 je bil ustanovljen Plesni klub LUKEC, ki še vedno nudi široko paleto plesnega izobraževanja. Izjemni uspehi na področju športnega plesa (standardni in latinsko ameriški plesi, show ples, step…) so zagotovo rezultat sistematičnega dela z najmlajšimi v plesnem vrtcu (od 4-leta dalje) ter nadaljnjega vztraj­nega dela s posameznimi pari in posamezniki. Seveda pa tu nikakor ne smemo mimo klasičnih tečajev družabnih plesov za vse generacije, ki prav gotovo sodijo v kulturno izo­braženost in osebnostni razvoj vsakega posameznika.

 

STROKOVNI KADER PK LUKEC

Velik poudarek v plesnem klubu Lukec dajemo rednem izobraževanju in šolanju naših plesnih vaditeljev in učiteljev. Pri izvajanju plesnih tečajev mentorji s pravilnim pristopom poskrbijo, da tečajniki vse plesne korake doživijo kot svojevrsten izziv, in ko jih na koncu obvladajo je njihovo zadovoljstvo toliko večje.

 

 IME IN PRIIMEK: PLESNA IZOBRAZBA:   POUČUJE: 
 Sebastijan Vodlan  Trener športnega plesa (FŠ – PZS)  step, plesni krožek na OŠ, družabni plesi
 Miha Poznič  Plesni učitelj (FŠ – PZS)   hip hop
 Luka Vodlan   Plesni učitelj (FŠ – PZS)   standardni in latinsko ameriški plesi, družabni plesi, hip hop, plesni krožek na OŠ in VVZ
 Vesna Simonič  Plesni učitelj (FŠ – PZS)   plesni vrtec, mala plesna šola, pop
 Vanesa Krenker  Plesni vaditelj - pripravnik (FŠ – PZS) -  vključena v strokovno  izobraževanje za naziv vaditelj plesa  hip hop, jazz 
 Mark Gerjevič Plesni vaditelj - pripravnik (FŠ – PZS) -  vključena v strokovno  izobraževanje za naziv vaditelj plesa  hip hop, plesni krožek na OŠ
 Dušan Vodlan  Plesni pedagog in trener  standardni in latinsko ameriški plesi, družabni plesi
 Romana Korber  Plesni mentor   plesni vrtec, mala plesna šola, pop, plesni krožek na OŠ in VVZ
 Elin Matjašič  Mentor orientalskih plesov in inštruktorica skupinskih vadb  orientalski plesi

 

FŠ – PZS: Strokovno izobraževanje za pridobitev nazivov vaditelj, učitelj in trener plesa, ki ga izvajajo Fakultete za šport, Združenje vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije in Plesna zveza Slovenije.